قطعات جانبی برج خنک کننده

هیترترموستات برج خنک کننده
قطعات جانبی برج خنک کننده

هیترترموستات برج خنک کننده

شناور برنجی برج خنک کننده
قطعات جانبی برج خنک کننده

شناور برنجی برج خنک کننده

دستگیره پلاستیکی صنعتی
قطعات جانبی برج خنک کننده

دستگیره پلاستیکی صنعتی

فیلتر کولینگ تاور سایز ۴ اینچ
قطعات جانبی برج خنک کننده

فیلتر کولینگ تاور سایز ۴ اینچ

فیلتر کولینگ تاور سایز ۲.۵ اینچ
قطعات جانبی برج خنک کننده

فیلتر کولینگ تاور سایز ۲.۵ اینچ