به دماگستر خوش آمدید

نحوه صحیح همپوشانی نازل کولینگ تاور

نحوه صحیح همپوشانی نازل کولینگ تاور

نحوه صحیح همپوشانی نازل (افشانک) در کولینگ تاور مهمترین اصل در طراحی سیستم پاشش آب گرم برج خنک کننده بر روی پکینگها به شمار می رود. بسیاری از سازندگان برج خنک کننده از نازلهایی با همپوشانی صحیح جهت توزیع آب داغ در برج خنک کننده بهره می جویند. همپوشانی درست نازل در یک برج خنک کننده (کولینگ تاور) تاثیر مستقیمی بر ظرفیت دستگاه می گذارد. نام دیگر همپوشانی صحیح نازل در کولینگ تاور در توزیع آب رسانی “overlap” می باشد.

نازل یا افشانک اکثراً در سیستم پاشش آب برجهای خنک کننده مکعبی مورد کاربرد قرار می گیرد. عملکرد صحیح نازل یا افشانکها در کولینگ تاور تاثیر بسزایی در خنک کاری دستگاه خواهد داشت. پاشش پودری آب و اسپری شدن جریان آب به درستی از مهمترین عوامل مطلوب بودن عملکرد نازل می باشد. در این مقاله به موضوع همپوشانی صحیح افشانک های برج خنک کننده خواهیم پرداخت. 

 

همپوشانی آب توسط نازل در کولینگ تاور چیست؟

 

به بیانی ساده همپوشانی در نازل پاششی آب پدیده ای است که در سیستم توزیع آب کولینگ تاور عموماً از اصطلاحات مهندسی رایج به شمار می آید. در واقع همپوشانی به معنی پوشش کامل آب اسپری شده از نازل در مرز بین دو افشانک می باشد. در واقع اگر دو نازل را در فاصله معین از یکدیگر نصب نکنیم همپوشانی نازلها به درستی انجام نمی شود. همپوشانی علاوه بر فاصله دو نازل از یکدیگر به عوامل دیگری نیز وابسته است.

تنظیم همپوشانی نازل کولینگ تاور

عوامل اصلی موثر بر همپوشانی صحیح نازل یا افشانک برج خنک کننده

 
  • رعایت فاصله عرضی بین هر دو افشانک در هنگام نصب بر روی لوله های تقسیم آب
  • رعایت فاصله ارتفاعی بین نازل و پکینگ
  • فشار کاری استاندارد پاشش آب در نازل
  • نوع نازل (دایره پاش و مربع پاش)
  • شعاع پاشش افشانک یا دوش پاشش آب
  • میزان دبی آب خارج شده از نازل
 

رعایت نحوه صحیح همپوشانی نازلها در سیستم توزیع آب تأثیر بسزایی در راندمان برج خنک کننده دارد. در اصل همپوشانی صحیح در سیستم توزیع آب یکی از مهمترین اصول طراحی و ساخت این تجهیز صنعتی می باشد. رعایت فشار و دبی مجاز در ورودی نازل از مهمترین عوامل موثر در عملکرد صحیح این تجهیز دارد. 

 


چه زمانی مطمئن شویم همپوشانی آب در نازلها درست اتفاق می افتد؟

 

همپوشانی نازلهای برج خنک کننده

 

نحوه صحیح همپوشانی نازل کولینگ تاور زمانی به درستی صورت میپذیرد که در یک تصویر از نمای بالایی تمامی سطح پکینگ خیس شود. عملاً همپوشانی بهتر در خروجی نازلهای پاشش آب سبب افزایش سطح تبادل حرارت بین آب و هوا می شود. در ویدیو زیر نمایی از نحوه صحیح نصب نازل دایره پاش در برج خنک کننده مکعبی را مشاهده می نمایید. اگر همپوشانی و آورلب آب در سطوح پکینگ درست انجام نپذیرد void space یا فضای خالی ایجاد می گردد. موکداً توصیه داریم هنگام راه اندازی مدار آب برج خنک کننده نحوه صحیح همپوشانی را مورد بررسی قرار دهید.

در ویدیو زیر همپوشانی دو مدل از رایج ترین انواع نازلهای کولینگ تاور را مشاهده می نمایید. 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.