به دماگستر خوش آمدید

شیار زنی لوله های مسی در تولید کویل