به دماگستر خوش آمدید

قطره گیر یا دریفت المیناتور یکی از تجهیزات رایج در برج خنک کن ، ایرواشر و کندانسورهای تبخیری به حساب می آید که در دو تیپ کلی لانه زنبوری و تیغه ای تولید می گردد.