مطالب مرتبط با کلید واژه

همپوشانی افشانک برج خنک کننده


نحوه صحیح همپوشانی نازل کولینگ تاور

نازل یا افشانک اکثراً در سیستم پاشش آب برجهای خنک کننده مکعبی مورد کاربرد قرار می گیرد. عملکرد صحیح نازل یا افشانکها در کولینگ تاور تاثیر بسزایی در خنک کاری دستگاه خواهد داشت. پاشش پودری آب و اسپری شدن جریان ...