مطالب مرتبط با کلید واژه

کویل شیار دار مسی


شیار زنی لوله های مسی در تولید کویل

  در این بخش به توضیح کامل در خصوص شیار زنی لوله های مسی به منظور افزایش سطح تبادل حرارت خواهیم پرداخت. یکی از فرآیندهایی که قالباً در تولید کویلهای مسی در صنعت به کار برده می شود فرآیند شیار زنی ...