مطالب مرتبط با کلید واژه

نحوه نصب نازل کولینگ تاور


نحوه صحیح پاشش نازل برج خنک کننده

به منظور نصب صحیح  نازل برج خنک کننده در سیستم پاشش آب ثابت در یک کولینگ تاور مکعبی باید دقت نمود که این مدل نازل دارای چه میزان شعاع پاششی می باشد. در واقع نصف شعاع پاشش نازل در کولینگ ...