مطالب مرتبط با کلید واژه

نازل برنت وود برج خنک کننده


۳ - نازل مربع پاش برج خنک کننده

نازل مربع پاش برج خنک کننده نازل مربع پاش برج خنک کننده یا برنت وود (Brant Wood) یا در اصطلاح نازل دک اسپری برج خنک کننده (Deck Spray Cooling Tower Nozzle) در دسته بندی انواع نازل برج خنک کننده ثابت ...

نحوه نصب نازل مربع پاش برج خنک کننده

  در این بخش از ویدیو آموزشی در کولینگ تاور به شرح توصیف تصویری نحوه نصب یکی از انواع پر کاربرد نازل برج خنک کننده با نام دک اسپری یا مربع پاش می پردازیم. نازل مربع پاش برج خنک کننده در ...

نحوه صحیح پاشش نازل برج خنک کننده

به منظور نصب صحیح  نازل برج خنک کننده در سیستم پاشش آب ثابت در یک کولینگ تاور مکعبی باید دقت نمود که این مدل نازل دارای چه میزان شعاع پاششی می باشد. در واقع نصف شعاع پاشش نازل در کولینگ ...