مطالب مرتبط با کلید واژه

آب پخش کن پلاستیکی برج خنک کننده


آشنایی با اسپرینکلر برج خنک کننده

اسپرینکلر در واقع بخش مرکزی تقسیم و توزیع آب در برج خنک کننده (Cooling Tower) محسوب می شود. اسپرینکلر (Sprinkler) پلاستیکی برج خنک کننده در واقع به عنوان مرکز پاشش آب چرخشی در برج خنک کننده مدور با ظرفیت ۱۰ تن ...