مطالب مرتبط با کلید واژه

نصب اسپرینکلر برج خنک کننده


نحوه نصب اسپرینکلر برج خنک کننده

در این ویدیو از سری ویدیو آموزشی برج خنک کننده نحوه نصب و اتصال صحیح لوله های خروجی آب پخش به بخش مرکزی اسپرینکلر را نمایش می دهیم. همانطور که در ویدیو واضح است بهترین نوع اتصال لوله های خارجی به ...