مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخچه دماگستر


ویدیو آموزشی برج خنک کننده

  ویدیو علمی و آموزشی برج خنک کننده شرکت دماگستر در راستای افزایش سطح علمی جامعه مهندسین در زمینه    برج خنک کننده در این بخش ویدیو آموزشی در خصوص برج خنک کننده و اجزای جانبی برج خنک کننده از نحوه ...