مطالب مرتبط با کلید واژه

نازل بالتیمور کولینگ تاور


۸ - نازل برج خنک کننده بالتیمور

نازل برج خنک کننده بالتیمور یکی دیگر از انواع نازل مهپاش برج خنک کننده ، نازل برج خنک کننده بالتیمور(Baltimor Spray Cooling Tower Nozzle)  می باشد . نازل بالتیمور برج خنک کننده در دسته بندی انواع نازل مهپاش و نازل ...