مطالب مرتبط با کلید واژه

نازل چپقی رزوه دار


۴ - نازل برج خنک کننده چپقی

نازل چپقی برج خنک کننده نازل چپقی برج خنک کننده نوعی از نازل برج خنک کننده می باشد که به دلیل شباهت خود به این نام نامگذاری گشته است . نازل چپقی برج خنک کننده در دو دسته رزوه دار و ...