مطالب مرتبط با کلید واژه

نازل کولینگ تاور دایره پاش۲ - نازل برج خنک کننده دایره پاش ۲H

نازل برج خنک کننده دایره پاش 2H افشانک کولینگ تاور مدل 2H در سری نازل دایره پاش برج خنک کننده محسوب می گردد . نازل دایره پاش برج خنک کننده 2H به دلیل عملکرد خوب روتور ، آب را بسیار ...

۴ - نازل برج خنک کننده چپقی

نازل چپقی برج خنک کننده نازل چپقی برج خنک کننده نوعی از نازل برج خنک کننده می باشد که به دلیل شباهت خود به این نام نامگذاری گشته است . نازل چپقی برج خنک کننده در دو دسته رزوه دار و ...