مطالب مرتبط با کلید واژه " پکینگ پال رینگ استکانی "


پکینگ برج خنک کننده

پکینگ مدیا (packing media) مهمترین بخش برج خنک کننده در ایجاد سطح تبادل گرما است که مختصراً "پکینگ" نیز نامیده می‌شود. هدف اصلی پکینگ در برج خنک کن یا کولینگ ایجاد سطحی است برای تبادل انرژی. سطوحی که پکینگ مدیا ...